Mszą Świętą w kościele O.O. Dominikanów rozpoczęły się miejskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Po Mszy, na Placu Bartosza Głowackiego odbyła się Manifestacja Patriotyczna, podczas której przemówienie wygłosił prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb zaś program artystyczny zaprezentowała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło akcentu Stowarzyszenie ESTEKA i Klubu Jeżdzieckiego "Kamyk"
Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 2).
Trwa rekrutacja na formy letniego wypoczynku organizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA
Rozpoczynamy rekrutację na letnie obozy organizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA w sezonie 2016 r.
W 2015 roku Stowarzyszenie ESTEKA realizowało projekt Rozwijamy się razem, współfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, którego jednym z celów by rozwój wolontariatu. Projekt obejmował m.in. szkolenia, zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy oraz działania praktyczne. W ramach projektu zawiązała się grupa inicjatywna tarnobrzeskiej młodzieży, która aktywnie włączyła się w realizację projektów i programów Stowarzyszenia ESTEKA.
Materiały filmowe z XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2016 
W dniach 26 - 28 lutego 2016 roku odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcersiej ŚPIEWOGRANIEC 2016. Festiwal organizowany jest z przerwami od 1989 roku i uczestniczą w nim harcerki i harcerze z terenu całej Polski.
Zapraszamy na transmisję LIVE z XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2016 
Oddział ESTEKI w Sandomierzu pozyskuje środki na swoją działalność m.in. z 1 % podatku. Wspieraj nasze działania i przekaż 
W dniu 3 lutego 2016 r. opublikowana została lista oceny formalnej FIO 2016 - priorytet 2.
Są jeszcze wolne miejsca na półkoloniach konnych: 

<< Poprzednia 2 3 4 5 6 7 na 7 Następna >>

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]