Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu Oddziału

Szymon Kasak

Członek Zarządu Oddziału

Katarzyna Kasak

Członek Zarządu Oddziału

Marek Orzechowski

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]