Nabór do projektu AKTYWNI RAZEM - Seniorzy

Trwa nabór do projektu AKTYWNI RAZEM skierowanego do seniorów z terenu Tarnobrzega. Ankiety rekrutacyjne są do odbioru w siedzibie Stowarzyszenia ESTEKA przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu, w godzinach 8.00 - 15.00. 

Projekt AKTYWNI  RAZEM jest odpowiedzią na potrzeby środowiska seniorów Gminy Tarnobrzeg. Dzięki przeprowadzonym badaniom własnym, przez 10 seniorów z Klubu Seniora, działającym przy  Stowarzyszeniu ESTEKA, wśród grupy docelowej (m.in. Osiedlowe Kluby Seniora w Tarnobrzegu ) przygotowaliśmy działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób 60+ w zakresie zdrowego odżywiania, rozwoju fizycznego i "duchowego". Uczestnikom projektu proponujemy udział w 6 panelach tematycznych, które pozwolą rozwijać ich zainteresowania, umiejętności i pasje, utrzymać kondycję sportową i intelektualną organizmu oraz pozwolą zagospodarować "chwilę" wolnego czasu i wyjść na spotkanie z rówieśnikami i osobami młodszymi. W projekcie oprócz beneficjentów 60+ weźmie udział również grupa osób młodszych, co przełoży się na integrację międzypokoleniową. Po zakończeniu projektu działania będą kontynuowane w dwóch obszarach tematycznych: Grupy Wolontariatu oraz Kawiarenek Seniora. 

Panele:

  1. Kawiarenki Seniora
  2. Zajęcia żeglarskie  
  3. Nordic Walking 
  4. Wolontariat 
  5. Ceramika ręczna
  6. Sportowy stolik 

Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o świetlicę Stowarzyszenia ESTEKA przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu.

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]